แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
พระจิตเจ้าคือใคร
doc20100614130808_001_resizeพระจิตเจ้า  คือ พระเจ้า  เป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตมาประทับอยู่กับเรา เพื่อทรงนำทางเราและเป็นเพื่อนเรา  “และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป”  (ยน 14:16)

เราทำให้บทบาทของพระจิตเงียบเชียบ  หรือไม่ก็จัดบทบาทของพระองค์ในอันดับท้ายๆ  เราให้ความสำคัญแก่พระบิดาและพระบุตร  แต่มักจะมองข้ามบทบาทของพระจิตไป พระจิตทรงยิ่งใหญ่  ทรงเป็นพลัง  (เหมือนลมที่พัดกระหน่ำ) ทรงเป็นอิสระ (ไม่มีใครจำกัดพระองค์ได้) ทรงมีพระทัยกว้างขวาง (พลังของพระองค์ไม่มีวันจบสิ้น) และทรงเป็นพระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่  (ไม่มีใครสามารถเข้าใจพระองค์ได้หมด) เราอาจจะพูดได้ว่าพระจิตทรงเป็นเหมือนยักษ์ล่องหน พลังของพระองค์ค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ทรงเป็นผู้วางแผนและสร้างทุกสิ่ง ในยุคนี้เราต้องการพระองค์  ขอให้พระองค์ชำระ  จัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง  ส่องสว่างใจเรา และทำให้จิตใจเราเร่าร้อน
  • เราต้องการสายลมที่พัดในวันที่พระจิตเสด็จลงมาเหนือสาวกและทรงเปลี่ยนแปลงพวกเขา กระทั่งคนที่เห็นพวกเขาออกมาจากที่หลบซ่อนและประกาศข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวต่างก็คิดว่าพวกเขาเมาเหล้า  “พวกนี้ดื่มเหล้ามากเกินไป” (กจ 2:13)
  • พระจิตสามารถจัดหาวิญญาณใหม่ให้เราได้   วิญญาณที่กระฉับกระเฉง  อิสระ  ฉลาด  สร้างสรรค์   เป็นประกาย  เร่าร้อน  และกลมกลืน