แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
สวรรค์มีจริงไหม
2 ก่อนที่ข้าพเจ้าจะตอบคำถามนั้น ข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังก่อน เริ่มในปี ค.ศ. 1271 นักสำรวจชื่อมาร์โค โปโล (Marco Polo) 
เดินทางจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา เพื่อไปยังประเทศจีน ปรากฏว่าเขาไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลา 24 ปี เมื่อเขา
พูดถึงการเดินทางนั้นหลังจากกลับถึงเมืองเวนิส เขายังได้บรรยายถึงโลกที่ชาวอิตาเลียนไม่เคยเห็นมาก่อน ถึงแม้ว่าประเทศจีนเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงที่แตกต่างจากอิตาลีโดยสิ้นเชิง ดังนั้น มาร์โคโปโลต้องใช้ภาพคำ (word pictures) และความคิดต่างๆ นานาที่ชาวเวนิสรู้จักดีแล้ว เพื่อบรรยายสิ่งที่เขาได้เห็นมา
  • ในหนังสือการเดินทางของเขา “การเดินทางของมาร์โคโปโล” (The Travels of Marco Polo) เขาบรรยายว่า เมืองที่ปัจจุบันเรียกว่า เบยิง (Beijing) มีกำแพงที่ล้อมรอบกำแพงดิน... มี 12 ประตู และเหนือแต่ละประตูมีพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างาม การกำหนดสถานที่ทั้งหมดบนพื้น ด้วยการสร้างบ้านมากมายในเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เรียงรายเป็นเส้นตรงโยงใย... และสี่เหลี่ยมถูกห้อมล้อมด้วยถนนที่สง่างามสำหรับการจราจร ดังนั้น เมืองทั้งหมดถูกจัดวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกระดานหมากรุก”
ลองคิดดูเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำ ถ้าคุณพยายามที่จะบรรยายสถานที่ที่คุณเห็น แต่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลย บางทีคุณจะเปรียบสถานที่นั้นกับสถานที่คุ้นเคย จนกล่าวได้ว่า “เหมือนกับ”  “หรือเตือนให้ข้าพเจ้าคิดถึง...” นั่นเป็นสิ่งที่นักบุญยอห์นซี่งเป็นหนึ่งในศิษย์ของพระเยซูเจ้า และผู้ประพันธ์พระวรสารเขียนไว้ เพื่อช่วยผู้อ่านให้เข้าใจสภาพของสวรรค์ 
พวกเขาบรรยายสวรรค์ว่า มีสวน เมือง ประเทศ อาณาจักรและ “สวนเอเดน”
  • แต่หลายคนยังไม่มั่นใจว่า สวรรค์เป็นสถานที่จริง แม้ว่าพวกเขาเชื่อว่าคนในสวรรค์คือ วิญญาณ (หรือชาวบ้านเรียกว่า ผี) (ghosts) ที่ล่องลอยบนเมฆ พระคัมภีร์บอกเราว่าสวรรค์เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริง เหมือนกับโลกที่เป็นดาวเคราะห์ ความจริงแล้วพระเจ้าทรงเรียกว่า สถานที่ที่เราจะอยู่ในโลกใหม่ตลอดกาล
เราเป็นมนุษย์ เราไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นวิญญาณอย่างเดียวที่อยู่ในโลกของวิญญาณ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเมฆ (ไมมีใครสามารถอยู่บนเมฆหรอก ถ้าคุณนั่งเครื่องบินคุณก็จะเห็นว่าเมฆทำด้วยน้ำ
  • ถ้าคุณรู้จักพระเยซูเจ้า คุณจะเข้าสวรรค์เมื่อคุณตาย และเวลาที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาสู่โลก พระองค์ทรงสัญญาว่า จะนำเราไปอยู่ในโลกใหม่ โลกที่มีพื้นดิน ต้นไม้และน้ำ “มองดูสิ เราจะสร้างสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ และไม่มีใครจะคิดเกี่ยวกับสิ่งเก่าอีกต่อไป” (อสย 65.17)
สถานที่นี้จะสวยงามเหนือจินตนาการที่สับสนของเรา (แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เราไม่ควรใช้จินตนาการของเราเลยเมื่อเราคิดถึงสวรรค์ในตอนนี้