แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อัศจรรย์แรกที่พระเยซูทรงทำ
ยอห์น 2:1-12
    พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ครั้งแรกที่งานมงคลสมรสที่คานา เป็นงานแห่งการเฉลิมฉลองแห่งการบังเกิดใหม่ของครอบครัวใหม่ เราบอกได้ว่าครอบครัวของเราได้รับการอวยพรจากพระเยซูโดยการอัศจรรย์ที่ทรงทำในงานสมรสที่คานา พระเยซูเองทรงโตขึ้นในครอบครัวเหมือนคนธรรมดาทั่วไป ทรงเป็นคนธรรมดาเหมือนเราทั้งหลาย ไม่ใช่จู่ๆ เสด็จลงมาจากสวรรค์ ไม่ได้ทรงบวชเป็นพระสงฆ์ แต่อันที่จริงพระสงฆ์หรือซิสเตอร์ ก็ล้วนแต่เกิดและเติบโตในครอบครัวธรรมดากันทั้งนั้น เราอาจสรุปได้ว่า ครอบครัวนั่นเองที่เป็นโรงเรียนแห่งแรกของผู้ได้รับกระแสเรียก

พระนางมารีย์ทรงใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูนานถึง 30 ปี ทรงเป็นผู้ที่รู้จักอุปนิสัยใจคอของพระเยซูเป็นอย่างดี เมื่อพระนางทูลพระองค์ว่า เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว และพระเยซูทรงตอบว่า หญิงเอ๋ยท่านต้องการสิ่งใด เวลาของเรายังมาไม่ถึง ซึ่งเราไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายความว่าอะไร พระนางมารีย์ก็อาจจะไม่เข้าใจเช่นเดียวกับเรา แต่เพราะพระนางมารีย์ทรงรู้จักพระเยซูเจ้าดีจึงทรงเชื่อว่าพระเยซูจะไม่ทำให้ผิดหวังเลย เพราะฉะนั้นพระนางจึงตรัสแก่บรรดาผู้รับใช้ตามความเชื่อของพระนางว่า เขาให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด ผู้คนพอใจ ส่วนพระนางทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยและยังทรงคำนึงถึงอยู่ ทั้งที่ยอแซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย (ลก2:50-51)
ความเชื่อคือการมอบตนเองไว้ในการนำของพระเจ้าที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทั้งๆที่ยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้เรื่อง แม้ว่า “พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์” (ยน 2:11) บรรดาศิษย์เชื่อเพราะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์เห็นการกระทำอัศจรรย์ แต่พระนางมารีย์ทรงเชื่อในพระองค์มาเป็นเวลา 30 ปี ก่อนหน้าพวกศิษย์
    สรุปก็คือ เราอาจบอกได้ว่าพระนางมารีย์ทรงเป็นศิษย์คนแรกของพระเยซู ทรงเชื่อในพระองค์ตั้งแต่บรรดาศิษย์คนอื่นๆ ยังไม่ได้รับการทรงเรียก เรื่องราวของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นี้เต็มไปด้วยธรรมล้ำลึก และเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะเข้าใจนอกจากนี้พระวรสารก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากมายนัก เท่าที่เราทราบคือ พระนางมารีย์กับยอแซฟดำเนินชีวิตกับพระเยซู อย่างสงบเงียบตลอดมา และดำเนินชีวิตกับพระเยซูด้วยใจสงบเงียบอยู่เสมอนี่เอง คือท่าทีของความเชื่ออย่างแท้จริง

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร