แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไร  ด้านล่างนี้เป็นข้อความที่กล่าวถึงพระเจ้า  ขอให้คุณอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างพินิจพิเคราะห์  แล้วตอบตัวเองว่า เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย - ไม่สามารถตัดสินใจได้ ( ไม่แน่ใจ )

1. พระเจ้าไม่มีชีวิตหรอก  แม้พระองค์จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นเหมือนดาวที่อยู่ห่างไกล  ไม่เกี่ยวข้องและไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ดังนั้นจึงไม่สำคัญเลยว่าพระองค์จะมีชีวิตอยู่หรือไม่           
2. มีพระเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงสร้างสิ่งที่ต่างกัน  พระองค์สร้างทุกสิ่งและดูแลสิ่งเหล่านั้นรวมทั้งฉันเสมอ           
3. พระเจ้าเป็นเพียงมโนภาพหนึ่งที่มนุษย์ฝันว่า เขาจะได้ไปพบกับความไม่มีอะไรเลยหลังความตาย แน่นอนว่าคงจะเป็นการดีถ้ามีพระเจ้าที่น่ารักสักองค์หนึ่ง  แต่นั่นก็เป็นเพียงความเชื่อที่เกิดจากความปรารถนาเท่านั้น
4. พระเจ้าคือพ่อผู้ใจดี  ผู้ซึ่งรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่นไม่มีคำว่า ถ้า  แต่  เมื่อ หรือจนกระทั่ง           

5. ถ้ามีพระเจ้าที่ทรงเมตตาจริง  ทำไมถึงมีความทุกข์ทรมานมากมาย เช่น ความยากจน  ความอดอยาก  ทารกที่เกิดมาพิการ  เด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด เหยื่อสงครามที่ไร้เดียงสา   อาชญากรรมที่ไร้สติ   ภัยธรรมชาติ   และข้อโต้แย้งกับพระเจ้าที่สำคัญที่สุดก็คือ  ทำไมจึงมีความชั่วร้ายในโลกนี้           
6. คุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีพระเจ้าอยู่จริงเช่นเดียวกับที่คุณพิสูจน์ว่า 2 + 2= 4 ดังนั้นความเชื่อในพระเจ้าจึงเป็นความโง่จนกว่าคุณจะสามารถพิสูจน์ได้           
7. แม้ว่าฉันจะเกลียดชังพระเจ้าและยังคงไม่รับผิดชอบต่อบาปที่ได้กระทำ  ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับฉันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง  แต่ความสัมพันธ์ที่ฉันมีต่อพระองค์ต่างหากที่เปลี่ยนไป           
8. ความเชื่อว่าพระเจ้าจะสนองตอบต่อการภาวนาของฉันนั้นเป็นสิ่งที่โง่  ความจริงแล้วพระเจ้าไม่ได้สนองตอบต่อการภาวนาของฉัน           
9.  แม้พระเจ้าเป็นเหตุผลที่ยอดเยี่ยมสำหรับหลายสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้  เมื่อนักวิทยาศาสตร์และบุคคลอื่นๆ   อธิบายหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับความลึกลับของชีวิตได้มากขึ้นแล้ว  เราจะพบว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าอีก  ไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตาม
10. พระเจ้าเป็นผลรวมของทุกสิ่ง  พระองค์เป็นเหมือนกับการนำทุกสิ่งที่ดีในจักรวาลนี้มารวมกัน           
11. แม้ว่าจะมีพระเจ้าพระองค์หนึ่งก็ตาม  ฉันก็ไม่เห็นว่าพระองค์จะมาสนใจฉันเป็นการส่วนตัวได้อย่างไร ฉันก็เป็นเหมือนเม็ดทรายเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งในจักรวาลที่กว้างใหญ่  เป็นเพียง  1 ในพันล้านชีวิตมนุษย์เท่านั้นเอง
12. มีพระเจ้าแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น แม้ว่าผู้คนจะเรียกพระองค์ด้วยพระนามต่าง ๆ กัน           
13. พระเจ้าทรงรักเราไม่ใช่เพราะว่าเราดี แม้เราอาจจะดีด้วยก็ตาม  แต่เป็นเพราะพระเจ้าเป็นความรัก  และพระธรรมชาติของพระองค์ก็คือต้องรัก           
14. ถ้าฉันทำบาปพระเจ้าจะส่งฉันไปนรกเพื่อรับความทรมานตลอดไป           
15. พระเจ้าเป็นสิ่งลึกลับ  ถ้าเราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ชัดแจ้ง  พระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าอีกต่อไป           
16. ความทรมานทั้งหลาย คือการลงโทษบาปของมนุษย์โดยพระเจ้า           
17. พระเจ้ารักทุกคนเท่าๆ กัน  ทั้งคนบาปและนักบุญ  ต่างกันเพียงนักบุญมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้า ขณะที่คนบาปไม่มี           
18. อาจจะมีพระเจ้าอยู่จริง  แต่เราก็ไม่สามารถแน่ใจได้ เพราะไม่มีทางใดเลยที่จะไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้