แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
lb5h4899คู่บ่าวสาวจับมือขวาของกันและกัน ต่อจากนั้นเจ้าบ่าวกล่าวแสดงความสมัครใจด้วยเสียงดังว่า

เจ้าบ่าว กระผม... (ออกชื่อตัวเอง) ขอรับคุณ...(ออกชื่อเจ้าสาว) เป็นภรรยา  และขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

เจ้าสาว
ดิฉัน... (ออกชื่อตัวเอง) ขอรับคุณ... (ออกชื่อเจ้าบ่าว) เป็นสามี และขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

เจ้าบ่าวเอาแหวนสำหรับเจ้าสาว สวมใส่นิ้วนางมือซ้ายของเจ้าสาว และกล่าวว่า
เจ้าบ่าว คุณ... (ออกชื่อเจ้าสาว) ขอให้รับแหวนนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ของผม เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต

ทำนองเดียวกัน เจ้าสาวเอาแหวนสำหรับเจ้าบ่าว สวมใส่นิ้วนางมือซ้ายของเจ้าบ่าว และกล่าวว่า
เจ้าสาว คุณ... (ออกชื่อเจ้าบ่าว) ขอให้รับแหวนวงนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ของดิฉัน เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต