แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กฎทองของศาสนาต่างๆ (The Golden Rule)


golden-rule-titleศาสนาคริสต์ (Chritianity)
“ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไร ก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิด” (ลูกา 6:31)

ศาสนาพุทธ (Buddhism)
“จงอย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านพบว่า มันเป็นอันตรายต่อท่านเอง”

ศาสนาอิสลาม (Islam)
“ไม่มีใครในพวกท่านที่จะเชื่อได้อย่างแท้จริง จนกว่าท่านจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เหมือนดังที่ท่านปรารถนาดีต่อตัวท่านเอง”

 

ศาสนาพราห์-ฮินดู (Brahmanism-Himduism)
นี่คือข้อสรุปของหน้าที่ คือ อย่ากระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่มันอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เสียใจ ถ้ามันเกิดแก่ตัวท่านเอง

ศาสนาขงจื้อ (Confucianism)
ถ้อยคำหนึ่งซึ่งรวบรวมหลักสำคัญของพฤติกรรมที่ดีงามทั้งหมดของความรักและความเมตตา ก็คือ “อย่ากระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการกระทำต่อตนเอง”

ศาสนายูดา (Judaism)
อะไรที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายตาของพระเจ้า จงอย่ากระทำสิ่งนั้นต่อเพื่อนบ้าน นี่คือหลักโตราห์ (ข้อความ) ที่เหลือเป็นเพียงคำอธิบาย

ศาสนาซิกข์ (Sikhism)
ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับใครเลย และไม่มีใครที่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับฉัน เป็นความจริงแท้ว่า ฉันเป็นเพื่อนของทุกคน

ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism)
อย่ากระทำแก่ผู้อื่นในสิ่งซึ่งกำลังทำร้ายแก่ตัวคุณเอง

ศาสนาบาไฮ (Bahai Faith)
จงปลดปล่อยจิตวิญญาณที่มีเครื่องพันธนาการซึ่งคุณไม่ปรารถนาที่จะให้ตนเองต้องแบกรับไว้ ให้คุณคิดเช่นเดียวกันต่อผู้อื่นในสิ่งที่คุณไม่ปรารถนากับตนเองเช่นกัน

ศาสนาเชน (Jainism)
ควรปฏิบัติต่อสิ่งสร้างทั้งมวลในโลกเช่นเดียวกับที่ทุกคนควรได้รับปฏิบัติ

ศาสนาเต๋า (Taoism)
นึกถึงทรัพย์สินของเพื่อนบ้านเหมือนทรัพย์สินของตนเอง และนึกถึงความสูญเสียของเพื่อนบ้านเหมือนความสูญเสียของตนเอง

ศาสนาที่เป็นความเชื่อท้องถิ่นดั้งเดิม (Native Spirituality)
เราจะมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อเรารักษาโลกนี้ให้อยู่ได้

เอกบุคลาภาพนิยม (Unitarisnism)
เรายืนยันและส่งเสริมความเคารพสำหรับความน่าเชื่อถือแห่งสายใยชีวิต ซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่ง